liftçi : is. Liftdə işləyən, lifti idarə edən adam.