liqa : is. [ər.] klas. Üz, çöhrə, sima, sifət. Nə gözəlsən, nə xoş liqasən sən; Yeri var söyləsəm humasən sən. M.Ə.Sabir. [Dərviş:] İki gecənin arasından bədirlənmiş ay parası kimi bir hürizadın liqasını gördüm. A.Divanbəyoğlu.