lisaniyyat : is. [ər.] köhn. Dilçilik, dilşünaslıq, dil elmi.