lor : is. Pendir tutulan zaman onun suyunu qaynadıb süzməklə hazırlanan ağartı.