loru : sif. Ən adi, ən bəsit, ən sadə (dil, danışıq, söz haqqında). Loru söz. Loru dildə danışmaq. – [Bəbir bəy:] Hürriyyətlik dediyin nədi? Özümüzük, lap loru deyək: özümüzük. Mir Cəlal.
loru 2: is. dan. Atın belinə yəhərin və ya çulun altına qoyulan qalın keçə; tərlik.