müavinət : is. [ər.] Kömək, yardım. [Cahan:] Onların köməyilə, hökumətin müavinətilə, budur, kəndə təmiz şirin su gətirmişik. Ə.Haqverdiyev. _ Müavinət etmək – kömək etmək, yardım göstərmək. Mən də indi sənin kimi məzlumlara əlimdən gələn qədər müavinət edirəm. C.Cabbarlı.