mübadilə : is. [ər.]
1. Bir şey verib əvəzində başqa bir şey alma; deyişmə. _ Mübadilə etmək – bir şey verib, əvəzində başqa (adətən eyni dəyərdə) bir şey almaq; bir şeyi başqa bir şeyə dəyişmək.
2. iqt. Əmtəələrin, cəmiyyətin istehsal etdiyi dəyərlərin bölüşdürülməsi forması kimi hərəkət prosesi. ◊ Maddələr mübadiləsi – bax maddə1.