müflisləşmək : f.
1. İflasa uğramaq, iflas etmək.
2. Var-dövlətini itirmək, var-dövləti əlindən çıxmaq, müflis olmaq.