müntəxəbat : is. [ər. “müntəxəb” söz. cəmi] Müəlliflərin, yazıçıların seçilmiş əsərlərindən və ya onların hissələrindən ibarət dərs vəsaiti. Ədəbiyyat müntəxəbatı.