müntəzəm : [ər.]
1. sif. Düzgün və ardıcıl, sistematik, sistemli, daimi. Müntəzəm yazışma. – ..Müntəzəm qulluq Tapdığı .. ayağa qaldırdı. Ə.Əbülhəsən. Bu sakitlik içində dənizin dalğaları müntəzəm fasilələrlə .. qəribə səslə xarıldayırdı. M.Rzaquluzadə.
2. zərf Düzgün və ardıcıl surətdə, daim, sistematik. İdmanla müntəzəm məşğul olmaq. – Hər şey kimi pambıq da müntəzəm və qayğılı becərmə tələb edir. İ.Əfəndiyev. Bu “səyahətlər” Mehribanın müntəzəm təhsil almasına mane olurdu. H.Seyidbəyli.
3. Bax nizami 2 və 3-cü mənalarda. Müntəzəm ordu. – Hamımız müntəzəm qoşun kimi sanki bir qala almağa gedirdik. A.Şaiq.