müsəlman : sif. [dan.]
1. İslam dininə mənsub adam.
2. köhn. “Dindar” mənasında. Müsəlman adamdır.