müstəmləkəçi : is. Müstəmləkəçilik siyasəti yeridən, müstəmləkə xalqlarını istismar edən (bax müstəmləkə). Müstəmləkəçilərin zülmü. Müstəmləkəçilərə qarşı mübarizə. // Müstəmləkəsi olan. Müstəmləkəçi dövlətlər.