məğlub : sif. [ər.] Müharibədə, yarışda, müsabiqədə, mübahisədə və s.-də məğlub olmuş, basılmış (qalib əksi). _ Məğlub etmək – müharibədə, yarışda, mübahisədə və s.-də basmaq, qalib gəlmək, üstün gəlmək, udmaq. Nəbi düşməni məğlub edir və haman günü Şuşa qalasına gəlir. “Qaçaq Nəbi”. [Bəkir] Harun .. düşməni məğlub etdi! Ü.Hacıbəyov. Məğlub olmaq – müharibədə, yarışda, müsabiqədə, mübahisə və s.-də basılmaq. Tahirə də elə bil Baharın qarşısında məğlub oldu. B.Bayramov.