məğz : is. [fars.]
1. dan. bax ləpə
2. Badamın məğzi. Qoz məğzi.
3. məc. Mahiyyət, əsas, əsil. Vaqif gördü ki, İbrahim xan onun sözlərinin məğzini dərk etmir. Çəmənzəminli. Yenə də əsil mətləb, məsələnin məğzi Nadirin ruhuna əzab verən cəhəti aydınlaşdırmayıb məchul qaldı. B.Talıblı.