məşğələ : is. [ər.]
1. Bir şeyi bir yerə yığışaraq öyrənmə, öyrənməklə məşğul olma. Dərnəyin məşğələsi. – Rəsmiyyətə görə məşğələ hələ bir saat bundan qabaq bitmişdi. S.Rəhimov. Savad kursunun növbəti məşğələlərindən biri idi. Ə.Vəliyev.
2. Məşq. İdman məşğələsi. Orkestr məşğələ keçir.
3. Vaxt keçirmə, bir şeylə məşğul olma; məşğuliyyət. Bu məşğələnin mənim üçün böyük ləzzəti var. C.Məmmədquluzadə.