məşhur : sif. [ər.]
1. Şöhrət qazanmış, adlı-sanlı, şöhrətli, tanınmış. Məşhur alim. Məşhur idmançı. – Divara bir neçə məşhur artistin portreti vurulmuşdu. İ.Əfəndiyev. _ Məşhur etmək – ad qazandırmaq, şöhrətləndirmək. Məşhur olmaq – ad-san qazanmaq, şöhrətlənmək, məşhurlaşmaq.
2. Hamıya məlum olan, çoxunun bildiyi, məlum. Bu məşhur bir məsəldir, Seyyida, “qaz vur, qazan doldur!” S.Ə.Şirvani. Məşhur Binəqədi gölündən, yəqin ki, xəbəriniz var. M.Rzaquluzadə. _Məşhur etmək (qılmaq) – tanıtmaq, hamıya bildirmək, məlum etmək. Məşhur qıldı eşqi-Züleyxa o Yusifi; Aşiqdə hüsn şöhrətinə ictihad olur. S.Ə.Şirvani. Məşhur olmaq – tanınmaq, hamıya məlum olmaq. ◊ Qələti-məşhur – yanlış olduğu halda xalq arasında işlənilən söz və ya ifadə.