məcmuə : is. [ər.] Məqalə, hekayə, şeir və s. toplusu; jurnal. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi. “Qobustan” məcmuəsi. Məcmuənin yeni nömrəsi. – Bəlkə mən o sözləri götürüb məcmuəmə yazaydım, onda canını hara qoyardın? C.Məmmədquluzadə. Sonanın atası .. “Zənbur”, “Tuti” kimi məcmuələrdən cürbəcür məlumatlar oxuyardı. Ə.Əbülhəsən.