məcus : is. [ər.] Qədim iranlıların atəşpərəstlik dini.