məhfəzə : is. [ər.] köhn.
1. Qab, mücrü, sandıqça.
2. Qılaf.