mənsur : sif. [ər.] Nəsrlə yazılmış (mənzum əksi). Ordubadinin mənsur əsərləri. _Mənsur şeir – nəsr şəklində yazılmış kiçik lirik əsər.