məriz : is. [ər.] Xəstə, naxoş, azarlı. Dəlilər dəxil düşür; Mərizlər Loğmana gəlir. Aşıq Ələsgər. Bədənin nisfi məriz olsa əgər; Göstərərmi bu bədən fəzlü hünər? M.Hadi. [İskəndər bəy:] Dəli də məriz deyilmi? N.Vəzirov.