mərmi : is. [ər.] Top kimi silahların gülləsi. Birdən top mərmisi partladı, qara torpağı göyə sovurdu. M.Hüseyn. Göyü xəncər kimi mərmilər yarır. M.Rahim. Düşmənin mərmiləri sovurur göyə qarı. Ə.Cəmil.