məşğuliyyət : is. [ər.]
1. Bax məşğələ 1-ci mənada. Məşğuliyyət bitdi.
2. Əyləncə, vaxt keçirmək üçün olan iş, oyun, əyləncə və s. Axşamlar hər məhəllənin qonşuları qum üstünə yığışıb məşğuliyyət üçün növbənöv oyun oynardılar. H.Sarabski. İlin hər fəslində biz uşaqlar üçün bağda məşğuliyyət var idi. S.S.Axundov.