mətbəə : is. [ər.] Kitab, qəzet və s. çap olunan müəssisə; çapxana, basmaxana.