məxfilik : is. Məxfi şeyin hal və keyfiyyəti. Məktubun, xəbərin məxfiliyi.