məxməri : sif. [ər.] Məxmərə oxşar, məxmər kimi; zərif, yumşaq. Məxməri ot. – Məxməri ormanlarda çiçək dərdiyin yerdə; Baxarsan, çiçəklər var, açar kölgəliklərdə. Ə.Cavad. _Məxməri bənövşə bot. – bənövşənin bir növü. [Ceyran xala:] Gör nə qədər məxməri bənövşə əkmişəm? S.Rəhman. Məxməri çay – tünd, ətirli çay. Kərim .. məxməri çayı qabağına çəkdi. M.İbrahimov. [Qaçay:] Elə isə bir stəkan məxməri çaydan! – Oldu? Z.Xəlil.