məzmun : is. [ər.]
1. Əsərdə, kitabda, məqalədə, şəkildə və s.-də şərh olunan, haqqında danışılan, əks etdirilən şeyin mövzusu, əsas şərhi. Romanın məzmunu. Operanın məzmunu. // Kitabın və ya başqa bir əsərin fəsillərinin və ya başqa tərkib hissələrinin siyahısı; mündəricə.
2. Mətləb, məsələ, mövzu. Fəxr edirəm ki, məcmuəmin ancaq şəkillərinə baxıb kənara tullamırsınız, içində yazdığım məzmunları oxuyursunuz. C.Məmmədquluzadə. // fəls. Hadisə, yaxud prosesin mahiyyətini müəyyənləşdirən əsas xüsusiyyət. Forma və məzmun. İnqilabın ictimai və siyasi məzmunu. // Bir şeyin mənası, mahiyyət