mahiyyət : is. [ər.]
1. Daxili məzmun, xüsusiyyət, əsil məna, məğz, əsas. Məsələnin mahiyyəti. – Ona arxayınsan ki, bu işlərin mahiyyətini və sirrini duymayacaqlar? C.Məmmədquluzadə. [Çiyələk] sorğu-sual eləmədi, lakin mahiyyətinə də enmədi. B.Bayramov.
2. fəls. Əşya və hadisələrin dərin əlaqə və münasibətlərini müəyyən edən daxili əsası.