mahlıc : is. [ər. məhluc] Çiyidi təmizlənmiş, çiyidsiz pambıq. Cərgə pambığından alaq vurulsun: Misir mahlıcından qalaq vurulsun. R.Rza. Təpənin üzərində pambıq mahlıcını andıran duman dayanmışdı. Ə.Vəliyev.