mahnı : is. Nəğmə, hava, şərqi. Mahnı oxumaq. – Sovqat gətirər quşlar; Sizə gözəl mahnılar. A.Səhhət. [Vaqif:] Qapıçı, qapıçı, çağır gedəni! Oğul! Lap oyatdı o mahnı məni. S.Vurğun. _ Mahnı demək (oxumaq) – səslə nəğmə oxumaq. Çobanlar düdük çalar, mahnı oxuyar, dadlı-dadlı söhbət edərdilər. A.Şaiq. Ətrafda quşlar batıb gedən günəşə son mahnılarını oxuyurdular. S.Rəhman.