mamır : is. bot. Ali sporlu bitkilərdən ibtidai quruluşa malik bitki. Həyətin hündür hasarları rütubətdən mamırla örtülmüşdü. H.Seyidbəyli. Cığırı çox yerdə yaşıl mamır basmışdı. B.Bayramov.