mama : is. Doğuş zamanı kömək göstərməklə məşğul olan (keçmişdə təhsilsiz, indi isə xüsusi təhsil görmüş) qadın. Mama çox olanda, uşaq tərs gələr. (Ata. sözü). [Cahan:] Kənddə mama yoxluğu hiss edilirdi. Ə.Haqverdiyev.
mama 2:
1. məh. bax bibi.
2. dan. Ana. Maması: – Əliş, burada niyə mürgüləyirsən? Ə.Vəliyev.