mandat : [lat. mandatum – tapşırıq]
1. Təqdim edənin bu və ya digər vəkalətini təsdiq edən sənəd. Deputat mandatı.
2. 1914-1918-ci illərdəki dünya müharibəsində qalib ölkələrə, Almaniyanın keçmiş müstəmləkələrini və Osmanlı imperiyasının bir hissəsini idarə etmək üçün Millətlər Cəmiyyəti tərəfindən verilən hüquq.