manqurt : [xüs. is.-dən]
1. Düşünmək qabiliyyətini itirmiş adam.
2. sif. Əsil-nəslini unutmuş. Manqurtların buz kibi gözlərində qan, hədə; Toqquşuruq nə vaxtdır; O, dəmirdi, mən almaz. X.Rza.