mantiya : [yun.] Ayağın üzünə qədər olan gen, uzun, plaşaoxşar geyim.