maskarad : [fr. mascarade, əsli ər. məsxərədən] İştirakçıları xüsusi maskalar taxmış və cürbəcür qəribə və fantastik, yaxud keçmiş dövrlərin paltarlarını geymiş halda keçirilən şənlik, ziyafət, bal. Maskarad gecəsi. Maskarad paltarı.