max : dan.: max verməmək – fikir verməmək, baş qoşmamaq, özünü o yerə qoymamaq, qarışmamaq.