mazer : is. [ing.] Radiodalğalar diapazonunda işləyən kvant generatorunun adı.