meşok : [rus.] Kisə, torba. ..İndi məlum olur ki, siz biçarə avam camaatı yığırsınız başınıza, sonra ortalığa bir meşok pul qoyursunuz. “Mol. Nəsr.” Qaraltı – dalında ağır bir meşok aparan gödək adam idi. Mir Cəlal. Həmzənin Hacı Tağı ilə oturduğu zirzəmi bir çox meşok və cürbəcür yeşiklərlə dolu idi. Ə.Əbülhəsən.