mentalitet : is. [ing.] Xalqın ruhunun və vərdişlərinin təzahürü; xilqət.