metalşünaslıq : is. Metalların quruluşunu, xassələrini və onların dəyişmə qanunlarını öyrənən elm.