meyvəcat : top. [fars. meyvə və ər. ...at] Müxtəlif meyvələr. Meyvəcat dükanı. – [Murad] hər axşam evə qayıdarkən [Nigarı] küçədə, səki üstündə yaş meyvəcat satmaqla məşğul olan atası Ağabalanın yanında görərdi. S.Hüseyn. ..Tərəvəz, meyvəcat, küpküp şərab gəmiyə yükləndi. M.Rzaquluzadə.