mifologiya : [yun.]
1. Miflər, mifik rəvayətlər toplusu; əsatir. Yunan mifologiyası.
2. Mifləri tədqiq edən elm.