milis : [lat. militia – ordu] köhn.
1. Bax milisioner. Kapitan iki milislə daxil olur. İ.Əfəndiyev. _ Milis nəfəri – bax milisioner. Milis nəfərinə müraciət etmək.
2. Bax milisiya. Qəlbində bir nəcib atalıq hissi; Uğur olsun! – dedi milis rəisi. S.Rüstəm.