millət : is. [ər.]
1. İnsanların tarixən dil, ərazi, iqtisadi həyat və psixika ümumiliyi əsasında təşəkkül tapan və milli xarakterin mədəniyyətin milli özünəməxsusluğunda təzahür edən sabit birliyi.
2. Dövlət, ölkə mənasında. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı.