milli : sif. [ər.]
1. Millətə aid olan, millətə məxsus olan. Milli məsələ. Milli hərəkat. – [Səttarxan:] Möhtərəm natiq, əsil məsələ yalnız torpaq və suda deyil, mübarizə milli azadlıq uğrundadır. M.S.Ordubadi. _ Milli azadlıq hərəkatı – vətənlərini, xalqını xarici əsarətdən azad etmək uğrunda xalqların apardığı milli mübarizə.
2. Hər hansı millətin səciyyəvi xüsusiyyətlərini ifadə edən, hər hansı millətə xas olan. Milli mədəniyyət. Milli adətlər. Milli musiqi. Milli geyimlər.
3. Bir ölkəyə, dövlətə aid olan. Milli bayraq. Milli himn.
4. Ayrıca, kiçik millətə (xalqa) aid olan. Milli rayon.
milli 2: sif.
1. Üzərində milləri olan, zolzol, zolaqlı, mil-mil, miləmil. Milli parça. – [Tahirin] ağ milli, qəhvəyi kostyumuna söz ola bilməz. M.Hüseyn.
2. Cızıqlı, üzərinə xətlər, cızıqlar çəkilmiş, milləri olan. Milli kağız. milli... [lat. – mille – “min”dən] Mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi olub, əsas ölçü vahidinin mində birini göstərir; məs.: millimetr, milliqram, milliamper. MİLLİK Adətən saylara qoşularaq, məsafənin neçə mil olduğunu göstərir.