milliləşmək : f.
1. Xüsusi sahibkarların əlindən çıxıb hökumət ixtiyarına keçmək. Şəhər nəqliyyatı milliləşdi. – Birkərəlik [Hacı Sultanın] evləri milliləşdi. S.Hüseyn.
2. Milli səciyyə almaq.