millimetr : [milli... və yun. metron] Metrin mində bir hissəsi.