miokard : [yun. muo – əzələ və kardia – ürək] Ürəyin əzələ divarcığı.