missioner : [fr. missionnaire, əsli lat.] Xristian olmayan əhali arasında xristianlığı yaymaq üçün xristian kilsəsi tərəfindən göndərilən şəxs. Şeyxin Afrikada .. ingilis missioneri olduğu meydana çıxdı. M.S.Ordubadi.